Obecní zakázka odpočívadlo u cyklostezky

  • Co: odpočívadlo u cyklostezky
  • Kde: Svatotobořice - Mistřín
  • Kdy: řijen 2015

  • Zadavatel požadoval bezúdržbový materiál dlouhé životnosti, byl použit dub bez jakékoliv chemické úpravy. Zakázka zahrnovala odpočinkovou plochu, lavičky, stůl, informační tabule, 2 dekorační ukazetele se sovou a výsadbu stromů a keřů v okolí odpočívadla.